Garmin nuvi 860 cu tehnologia de recunoastere a vocii | PC Forum Romania
Gadget | GSM, GPRS, 3G, Bluetooth, Walkman, iPod etc.

Garmin nuvi 860 cu tehnologia de recunoastere a vocii

Garmin a anunþat apariþia noului model nüvi 860, un sistem de navigare portabil care include funcþia de recunoaºtere a vocii ºi o multitudine de alte funcþii de securitate sau destinate confortului.

Bogdan Condurãþeanu, Director Tehnic al Sheba Distribution, reprezentant Garmin în România, a precizat: “Noul nüvi 860 dispune de recunoaºtere a vocii pentru realizarea unei navigãri mai sigure ºi confortabile. Acum este posibil ca ambele mâini sã manevreze volanul, în timp ce îi dictezi navigatorului nüvi 860 ce sã facã ºi direcþia pe care s-o urmeze. Astfel ai parte de o calãtorie lipsitã de stres.”

Alaturându-se designul-ului elegant al interfeþei cu care Garmin ºi-a obiºnuit utilizatorii, tehnologia de recunoaºterea a vocii stabileºte un nou standard pentru utilizarea simplã ºi intuitivã. Utilizatorii ajusteazã un dispozitiv push-to-talk wireless la volan ce va fi folosit pentru a activa comenzile vocale, nicio altã setare nefiind necesarã. Odatã activat, utilizatorul poate utiliza fãrã efort comenzile, pronunþând acele cuvinte ce corespund tastelor afiºate pe touchscreen, astfel încât orice sarcinã sã poatã fi dusã la îndeplinire fãrã ca dispozitivul sã fie atins.

Garmin a înlesnit de asemenea modul în care utilizatorii pot executa cãutãri complexe ale punctelor de interes. Conduci într-o zonã necunoscutã ºi îti este poftã de niºte paste? Trebuie doar sã zici ”gãseºte cel mai apropiat restaurant italian,” ºi þi se va afiºa o listã cu restaurantele din împrejurimi ce servesc paste. Foloseºte-te de comada de voce pentru a selecta opþiunea aleasã, iar nüvi 860 îþi oferã direcþiile pas cu pas cãtre restaurant. Nüvi 860 cunoaºte numele mai multor branduri, aºa cã utilizatorul trebuie doar sã menþioneze “gãseºte cel mai apropiat Starbucks” pentru a se repune pe picioare cu o cafea.

Pentru siguranþã maximã, ºoferul poate adresa întrebarea “unde sunt?” iar dispozitivul va afiºa coordonatele latitudinii ºi longitudinii, cea mai apropiatã adresã ºi intersecþie, cele mai apropiate spitale, secþii de poliþie ºi benzinãrii. Recunoaºterea vocalã poate fi folositã de asemenea pentru a cãuta adrese fãrã ajutorul mâinilor. Aceastã funcþie este disponibilã pentru engleza americanã, engleza britanicã, franceza, spaniola, germana, italiana ºi olandezã.

Modelul nüvi 860 dispune de tehnologia wireless Bluetooth pentru efectuarea de apeluri handsfree prin împerecherea cu telefoane compatibile. Folosind tehnologia de recunoaºtere a vocii, utilizatorii pot gãsi ºi forma numere de telefon (cu telefoanele compatibile se poate accesa istoria apelurilor efectuate, pierdute ºi primite). De asemenea, pot cãuta prin baza de date ale punctelor de interes (hoteluri, restaurante, magazine ºi multe altele). Noul PND premium are un transmiþãtor FM integrat, permiþându-le utilizatorilor sã transmitã wireless direcþiile pas cu pas ºi numele strazilor, MP3-uri ºi cãrþi audio prin intermediul sistemului stereo al automobilului. Nüvi 860 se laudã de asemenea cu boxe stereo pe partea din faþã ºi o baterie litiu-ion detaºabilã.

Dispunând de un ecran touchscreen de 4,3 inch (480×272 pixeli), strãlucitor, vizibil la luminozitate ridicatã, nüvi 860 este încãrcat cu hãrþile Europei. Noua unitate încorporeazã o antenã internã GPS de înaltã senzitivitate ce poate fi foarte uºor montatã. În momentul pornirii (noua funcþie Garmin “instant on” face pornirea mai rapidã), sunt afiºate mesajele de primire “Încotro?” ºi “Vedere Hartã”, permiþând cãutarea rapidã a adreselor a milioane de puncte de interes precum restaurante, hoteluri, atracþii turistice, benzinãrii ºi multe altele. Direcþionarea pas cu pas ºi tehnologia de recunoaºtere a vocii îi ghideazã pe ºoferi cãtre destinaþia doritã, anunþând numele strãzilor de pe parcurs. Dacã ºoferã rateazã o manevrã, nüvi recalculeazã automat ruta ºi îl readuce pe drumul corect.

Pentru a-i ajuta pe ºoferi sã-ºi gãseascã maºina într-un loc nefamiliar sau o parcare aglomeratã, dispozitivul reþine coordonatele locului unde se afla ultima datã în suportul sãu. Utilizatorii pot salva 10 rute, puncte de trecere, pot vizualiza în avans manevrele ce vor fi efectuate iar dispozitivul sorteazã automat destinaþii multiple pentru a oferi o rutã eficientã pentru servicii de curierat ºi livrãri. Afiºeazã de asemena limitele de vitezã pentru autostrãzi sau drumuri naþionale, iar funcþia trip log oferã o vizualizare punct cu punct a traseelor efectuate de pânã la 10.000 de puncte.

Nüvi 860 include de asemnea multe opþiuni de cãlãtorie ºi divertisment ce includ un music player (formate susþinute MP3, Ogg, Flac), player de cãrþi audio (înregistrarea la audible.com este necesarã), alarmã de ceas, vizualizator de imagini, convertor de monedã ºi altele. Nüvi 860 oferã jocuri preîncãrcate pentru a vã þine companie în timpul lungilor aºteptãri în aeroporturi. Dispozitivul are instalat de asemenea Garmin Lock™, un sistem anti-furt, ce dezactiveazã unitatea pânã ce utilizatorul introduce codul PIN de 4 cifre sau duce dispozitivul într-un loc sigur prestabilit.

Nüvi 860 va fi disponibilã în al doilea semestru al lui 2008 cu preþul recomandat de 699 Euro.

Scrie un comentariu