UPC Wireless | PC Forum Romania
Online | Acces la Net, servicii, software, site-uri utile. Totul despre Internet.

UPC Wireless

UPC România, compania de comunicaþii prin cablu, anunþã lansarea soluþiei de Internet wireless pentru utilizatorii rezidenþiali. UPC Wireless este disponibil pentru actualii abonaþi la Internet ai UPC, în numãr de 250.000 conform celor mai recente date, dar ºi pentru clienþii noi. Pentru un abonament lunar de 8 RON (fãrã TVA), aceºtia pot beneficia de un modem CISCO EPC2425, cu router wireless încorporat, care se va afla în custodia clientului pe toatã durata furnizãrii serviciului.

Serviciul UPC Wireless permite clienþilor sã conecteze simplu ºi rapid între ele și simultan la internet – prin intermediul modem-ului – toate calculatoarele ºi laptopurile din casã, precum ºi alte dispozitive WiFi de tipul consolelor de jocuri, telefoanelor mobile, MP3 player-urilor, PDA-urilor sau imprimantelor. În acest mod fiºierele pot fi transferate între calculatoare ºi toate dispozitivele pot utiliza conexiunea UPC la internet.
Modemul CISCO EPC2425 este compatibil cu standardul 802.11g, utilizând frecvenþa de 2,4 GHz. În plus, modemul beneficiazã de 4 porturi Ethernet, putând astfel sã conecteze prin cablu pânã la 4 calculatoare sau laptop-uri, precum ºi alte dispozitive.

„UPC vine cu o soluþie «single box» pentru acces la Internet de mare vitezã, o conexiune optimã de reþea wireless în întreaga casã ºi servicii de voce. Prin intermediul noului serviciu de la UPC clienþii beneficiazã de mai multã mobilitate, având acces la Internet de mare vitezã oriunde în casã, fãrã cabluri”, spune Raluca Milin Marketing & Sales Director UPC România.

Un beneficiu important oferit de serviciul UPC Wireless este nivelul de securitate ridicat, datorat celei mai avansate metode de encriptare disponibilã împreunã cu firewall. Acestea sunt setãri standard, care împiedicã accesul la reþea al altor utilizatori, fãrã consimþãmântul titularului. În plus, clienþii au la dispoziþe o opþiune de control parental, care poate fi configuratã de cãtre utilizator. Nu în ultimul rând, unul din avantajele oferite de UPC Wireless este uºurinþa de instalare, soluþia oferitã fiind de tipul „Plug&play”.
„Internetul reprezintã un focus major pentru UPC România, datoritã potenþialului de creºtere. Am crescut foarte mult pe aceastã zonã, dovadã ºi numãrul de clienþi, în creºtere faþã de sfârºitul anului trecut. Mai mult, conform studiilor pe care le avem la dispoziþie, numãrul de locuinþe conectate la Internet va creºte cu 16,6% anul acesta. Sunt motive destul de puternice pentru a ne concentra în continuare pe zona de Internet ºi a lansa noi servicii cu valoarea adãugatã, cum este si UPC Wireless. Clienþii noºtri se conecteazã din ce în ce mai mult la Internet. În conformitate cu dorinþa lor de a face ca aceastã lume sã fie mai simplã, UPC a venit cu soluþia de a „tãia firele” care fãceau conexiunea la Internet, lansând serviciul UPC Wireless. Acesta va fi cu siguranþã foarte atractiv pentru clienþi, atât datoritã multitudinii de beneficii, cât ºi preþului foarte avantajos”, adaugã Raluca Milin.
Investiþiile realizate pânã acum în infrastructura reþelei au permis UPC România sã ofere parametri tehnici foarte buni, cum ar fi viteza de transfer. În prezent, compania este lider pe segmentul rezidenþial în ceea ce priveºte viteza de download oferitã clienþilor, respectiv 24 Mbps, cea mai mare de pe piaþã, disponibilã în pachetul Large, din 11 mai anul curent.

UPC Wireless se adreseazã persoanelor active, tinerilor, dar ºi familiilor care deþin cel putin un laptop ºi îºi doresc mai multã mobilitate, dar ºi mai multã interactivitate.

Serviciul UPC Wireless este valabil atât în cazul achiziþionãrii serviciului de Internet de sine stãtãtor, pachetelor 3Play, cât ºi în cazul noului pachet 2Play, care include TV Digital Medium ºi Internet Medium, cu vitezã de download de pânã la 12 Mbps, la un pret de 60 RON pe lunã, fãrã TVA.

Pachet Internet Vitezã Preþ
UPC Internet Small 2 Mbps/ 512 Kbps 22 RON
UPC Internet Medium 12 Mbps/ 2 Mbps 32 RON
UPC Internet Large 24 Mbps/ 4 Mbps 52 RON

Informaþii suplimentare despre UPC
UPC România. UPC România este una dintre cele mai mari companii de comunicaþii prin cablu din þara noastrã. Reþelele UPC România deservesc, în acest moment, aproximativ 1.250.000 de clienþi în 200 oraºe. Potrivit viziunii companiei, aceastã lume fascinantã în care trãim, dar deseori complexã, trebuie sã fie accesibilã tuturor. Cei 15.000 de angajaþi UPC din Europa dau viaþã viziunii companiei prin simplitatea ºi cãldura umanã care se regãsesc în fiecare din acþiunile lor. UPC România este afiliatã la Liberty Global, Inc. (www.upc.ro)

Liberty Global, Inc. este liderul industriei mondiale de comunicaþii prin cablu oferind servicii avansate de video, voce ºi internet în bandã largã, pentru a-ºi conecta clienþii la lumea informaþiei, a comunicãrii ºi a divertismentului. La data de 31 martie 2009, LGI oferã servicii de înaltã calitate, cãtre aproximativ 17 milioane de clienþi din 15 þãri, în principal în Europa, Japonia, Chile ºi Australia. Liberty Global, Inc. deþine acþiuni în companii de distribuþie de programe ºi conþinut media, cum este Chellomedia în Europa. (www.lgi.com)

Taguri:

Scrie un comentariu