Soft pentru recuperarea datoriilor si restantelor | PC Forum Romania
Stiri | Stiri de tot felul, din industria computerelor.

Soft pentru recuperarea datoriilor si restantelor

Advantage Software Factory (ASF), companie romaneasca de IT, specializata pe aplicatii de colectare debite restante si CRM (relatii cu clientii) estimeaza ca va finaliza anul 2009 cu o cifra de afaceri a aplicatiei de colectare debite Capone ce va depasi 1.000.000 EUR, cu 33% mai mult decât rulajul înregistrat anul trecut. Din aceastã sumã, circa 20% va fi obþinutã din proiecte în afara þãrii. Suita Capone genereazã circa 50% din vânzãrile companiei.
“Criza a impulsionat cererea pentru sisteme de colectare a debitelor restante. Creºterea se bazeazã pe nevoia tot mai multor organizaþii de a folosi un sistem de colectare, care sã ajute la recuperarea datoriilor ºi la reducerea importantã a costurilor generate de activitatea de colectare” a declarat ªtefan Pãun, directorul general al ASF.
Pentru a-ºi automatiza ºi eficientiza procesului de urmãrire a datornicilor, 4 clienþi noi din România au intrat în portofoliul Capone în ultimele 6 luni. În afarã de piaþa localã, aplicaþia româneascã este implementatã la clienþi din alte 7 þãri. Ponderea proiectelor externe în cifra de afaceri s-a menþinut faþã de anul trecut. “Din datele pe care le am acum, estimez cã va rãmâne în jur de 15% – 20% ºi anul viitor” apreciazã Pãun.
Pe piaþa localã, Capone deþine o poziþie de leader, cu peste 50% dintre implementãrile de sisteme de colectare în bãnci, conform estimãrilor companiei. Printre clienþi se numarã ING Bank, Unicredit Þiriac Bank, Credit Europe Bank, Millenium Bank, Alpha Bank sau Banca Româneascã.
“Existã o piaþã a aplicaþiilor de collection, dar deocamdatã este o niºã foarte micã ºi greu de estimat ca valoare. Însa, oricum s-ar face o estimare, sigur avem o poziþie dominantã în România, iar cererea va creºte semnificativ abia de acum încolo”, este de pãrere managerul ASF.
Concurenþa este reprezentatã de furnizori lideri la nivel mondial, însã oficialii companiei definesc Capone drept o soluþie maturã, dezvoltatã continuu în ultimii 7 ani ºi care are avantajul preþului ºi al timpului de implementare mult mai mic.
ASF este o firmã româneascã înfiinþatã în 2001 ºi a dezvoltat pânã în prezent 4 linii de afaceri: sistemul de colectare Capone, suita de aplicaþii AnytimeCRM, software-ul de raportare NextReports ºi dezvoltarea de soluþii la cererea clientului. Echipa ASF este formatã din peste 50 de oameni.

Scrie un comentariu